Axiractrix's All Cove - Lonely Apache

Omväxling

Alla behöver vi lätta på trycket ibland. Det sker på olika sätt. En del skriker och menar att det känns bra men jag är av en helt annan åsikt. Det som behövs är ett omväxlande yrke som gör att man inte alls bygger upp något tryck! Vad skulle det vara då? Ja, vad sägs om lokförare? Skulle det vara nåt. Jamen det är väl inte omväxlande och spännande kanske någon invänder. Men tänk efter. Om du susar fram efter en bestämd bana i skog och mark så kan du helt ägna dig åt att titta på natur och se när alla träd skiftar färg och byter skepnad. Spännande!