Axiractrix's All Cove - Lonely Apache

logoped södertälje

Hos en logoped i södertälje kan man få hjälp med flera olika sorters problematik relaterad till tal eller språk. Alla som har sådana problem har rätt till logopedhjälp och bör remitteras till sådan. Logopeder gör omfattande utredningar av tal- och språkproblem, varpå diagnos ställs, och en behandlingsplan utarbetas. Man kan få hjälp med läs- och skrivsvårigheter, tal- och språkbehandling, röstbehandling, stamning och flerspråkighet. Logopeder gör dyslexiutredningar där språklig förmåga relateras till läs- och skrivfärdigheter. Ibland upptäcks även s k dyskalkyli.