Axiractrix's All Cove - Lonely Apache

volymbyggnad

Volymbyggnad innebär att man ersätter en stor del av betongen med poröst material så man kan bibehålla styrkan, öka elasticiteten och luftgenomströmningen, och minska belastningen på underliggande bjälklag, samt minska hanteringstyngden och därmed arbetsbördan. Detta innebär stora fördelar för alla inblandade. Man använder sig av moduler för volymbyggnad och när det gäller byggblock är de i stället gjutna av en blandning med polystyrenkulor. Volymbyggnad är det miljövänliga, säkra, praktiska, moderna sättet att bygga, så anlita experterna för din trygghet.